Црквиште у Ораховици

На брду Боровцу у Ораховици су 2015. године откривени остаци темеља православне цркве.

На брду Боровцу у Ораховици су 2015. године откривени остаци темеља православне цркве. Носилац пројекта археолошког истраживања дипл. археолог Ивана Грујић је утврдила да црква чији су темељи откривени потиче из времена позне антике, или раног средњег вијека, те се везује за вријеме владавине ромејских царева Јустинијана и Ираклија (6-7 вијек).

Ријеч је о једнобродном храму са анексима дуж цијеле лађе са сјеверне и јужне стране и припратом са западне стране. На основу величине храма 16Х12 метара и остатака синтроноса на очуваној јужној страни олтарске апсиде, можемо закључити да се на врху Боровца који стратешки доминира над околином, налазила црква саборног карактера у јерархијском смислу, у којој су вршена богослужења за бројно хришћанско становништво једне од најнасељенијих римских области на простору данашње БиХ.

Ово значајно археолошко налазиште потврђује домицијелни карактер српског становништва на простору Сребренице. Српски архонти су у позној антици као федерати били савезници Ромејског царства не само у војном смислу, него су и у религијскм смислу припадали истом хришћанском корпусу. Важно је истаћи да је комплетан пројекат археолошког истраживања и конзервације рализован на бази добровољних истраживачких и радних акција у којима су учествовали археолози и становништво Ораховице.

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА