Бијела џамија

Бијела џамија или Скендер-бегова џамија добила је назив по томе што се налази у дијелу града који је некад раније носио назив Скендер-бегова махала.

Бијела џамија

Бијела џамија или Скендер-бегова џамија добила је назив по томе што се налази у дијелу града који је некад раније носио назив Скендер-бегова махала. Џамија се налази у подножју брда Стари град на коме се налази средњовјековни камени град тј. утврђење. Изграђена је крајем 17. стољећа. На мјесту гдје се џамија данас налази у средњем вијеку је била дубровачка срква Светог Николе. У свом Путопису из 1660. године Евлија Челеби пише да је “Сребреница тада била развијена касаба од шест махала са шест џамија, једном текијом, три мектеба, једним ханом и једним јавним купатилом. Међу те џамије није убројана данашња Бијела џамија.

Године 1686. у вријеме Бечког рата аустријска војска је из стратешких разлога потисла Османлије из котлине горњег тока ријеке Дрине, па и саме Сребренице. Грађевине и људе прогутале су несретне прилике те 1686. године. У том ратном вихору, поуздано се зна, уништене су све џамије о којима говори Евлија Челеби. Кад су се послије наведеног крвавог похода повлачиле војне снаге Аустрије из Сребренице, у том су времену из Сребренице отишли и малобројни католици, па и фратри фрањевачког реда. Ови нам подаци недвосмислено говоре да је Бијела џамија изграђена на рушевинама дубровачке цркве Св. Николе након 1686. године и након одласка фрањеваца из Сребренице с аустријском војском. Цркву више није имао ко обнављати нити је за њом више било потребе, пошто више није било католичких вјерника у Сребреници, а муслиманско становништво се увећавало и због прилива избјеглица са територија које је од Османлија заузимала Аустрија.

Године 1995. Бијела џамија је порушена до темеља након што су војска и полиција РС-а заузели Сребреницу-заштићену зону УН-а. Џамија је поново обновљена 2002. године након што је почео повратак бошњачког становништва у Сребреницу. Средства за обнову Бијеле џамије обезбиједили су донатори, као и сами вјерници својим добровољним прилозима.

Бијела џамија