О туристичкој организацији

Туристичка организација Сребреница је непрофитна  јавна установа основана од стране Скупштине општине Сребреница 2005. године.

Турстичкa организацијa Сребреница

 

Туристичка организација Сребреница је непрофитна  јавна установа основана од стране Скупштине општине Сребреница 2005. године. Дјелује на подручју општине Сребреница, с циљем стварања повољнијих услова за развој туризма.

Основна дјелатност Туристичке организације је промоција и допринос успјешнијем пословању привреде на локалном нивоу.

Орган управљања Туристичке организације је Управни одбор који броји три члана, а орган  руковођења је директор Туристичке организације.

Законски оквир у којем дјелује Туристичка организација поред осталих је Закон о систему јавних служби (Сл. Гл. РС, бр. 109/12), Закон о туризму („Сл. Гл. РС, број 45/17.), Закон о боравишној такси (Сл. Гл.РС 78/11) и др. позитивним прописима БиХ и РС-а.

О туристичкој организацији