ЈУ “Културни центар” Сребреница

ЈУ “Културни центар Сребреница”

Данашња ЈУ “Културни центар Сребреница” у Сребреници, као таква регистрована је 17.11.2008. године код суда у Бијељини, међутим његов историјат започиње 1960. године, када је основана његова претеча, Народни универзитет “Звонимир Шубић”, Сребреница. Као предмет пословања, Универзитету су тада одређени сви видови образовања одраслих и организовање културних приредби. Имао је сврху и задатак да пружа писменост, практична знања, опште образовање грађана, те да им омогући да према личним интересима, наклоностима и потребама проширују своје образовање из појединих области науке, технике и културе.  

Под наведеним именом егзистира до 1985. године, када је, са изградњом новог објекта површине 3.500 м² (у којем се и данас обавља дјелатност), извршена регистрација “Центра за културу, информисање и образовање Сребреница”, који бива његовим правним насљедником те наставља постојати као најважнија културна установа на подручју општине. Капацитети објекта, који је у том период био један од два најсавременија на подручју бивше Југославије, пружају могућност за наставак рада већ постојећег Радио Сребреница у оквиру ове установе. Такође, у оквиру исте конституише се и Културно-умјетничко друштво “Васо Јовановић”, са својим секцијама: фолклорном и драмском. Објекат је још тада располагао галеријом, у којој су се реализоване разне изложбе, великом салом са 460 мјеста и ротационом бином гдје су организоване позоришне представе и седмодневне смотре фолклора, малом салом са капацитетом од 89 мјеста која се углавном користила за организовање књижевних вечери, промоција књига и сл, те опремљеним пратећим просторијама за вјежбе КУД-а, шминкерницама и фризерајем. Центар је имао и властиту продукцију сребреничких новина све до почетка ратних дејстава 1992. Године. Након рата, 1996.године услиједила је регистрација у ЈОДП ”Дом кулуре” Сребреница, што је значило наставак постојања са промјеном статуса, а 2008. године исти постаје ЈУ “Културни центар Сребреница”, који за основну дјелатност има културу и образовање.  

У складу са Статутом, јавна установа данас има следеће одјеле:

 • Одјел за културу;
 • Одјел за информисање и образовање;
 • Одјел за угоститељство и трговину;
 • Одјел за рачуноводствено-административне послове  

Унутар објекта смјештене су бројне институције и сервиси за грађане:

 • Народна библиотека са завичајном збирком,
 • ЈП ЈС РТВ Сребреница,
 • КУД “Васо Јовановић” из Сребренице,
 • Туристичка организација Сребреница,
 • као и невладине организације Бизнис центар Сребреница,
 • УГ Сара,
 • Сребреница 99,
 • Ловачко друштво Јавор Сребреница,
 • Аваз и политичке партије СДА,СББИХ.

Мада су имплементиране одређене фазе реконструкције, обје сале су функционалне, галерија такође (мада дислоцирана у односу на првобитни положај), ипак су потребна додатна улагања како би се објекту вратио пријератни сјај. Међутим, са сигурношћу се може рећи да се културна понуда града реализује највећим дијелом унутар Културног центра.

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА
ЈУ “Културни центар” Сребреница