Археолошки музеј „Римски муниципиум" Скелани

Јавна установа Археолошки музеј „Римски муниципиум“ Скелани, основана је Одлуком Владе Републике Српске 04.03.2010. године, као централна музејска установа за управљање заштићеним подручјем археолошког комплекса Скелани.

Римски муниципиум

 

Јавна установа Археолошки музеј „Римски муниципиум" Скелани, основана је Одлуком Владе Републике Српске 04.03.2010. године, као централна музејска установа за управљање заштићеним подручјем археолошког комплекса Скелани, а на основу Одлуке о утврђивању археолошког комплекса Скелани културним добром од изузетног значаја  која  је донешена на 29. сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 22.04.2009. године.

Прва археолошка ископавања у Скеланима изведена су 1896 – 1898 године од стране познатог археолога Карла Пача. На иницијативу Народне библиотеке у Сребреници а захваљујући искусном археологу Мирку Бабићу из Бијељине у Скеланима су 2008. године, након пуних 112 година вршена званична археолошка истраживања у трајању од 5 седмица. На том простору наишло се на римске зидове исте грађевине за коју се претпоставља да је била најзначајнији објекат римског насеља у Скеланима и да је служила за градску вијећницу.

 

Tel.

+387 56 471 029

Fax.

+387 56 471 029

Email:

municipijumskelani@gmail.com

ГАЛЕРИЈА ФОТОГРАФИЈА
Археолошки музеј „Римски муниципиум" Скелани