Новости

20 октобар, 2023.

НАГРАЂУЈЕМО НАЈЉЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НАГРАЂУЈЕМО НАЈЉЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ФОТО КОНКУРС „ФОТОГРАФИЈОМ КРОЗ СРПСКУ 2023“

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

 

ОРГАНИЗАТОР

Туристичка организација Републике Српске (ТОРС) уз подршку Министарства трговине и туризма Републике Српске (МТТ РС)

 

ТЕМА

Туристичке љепоте Републике Српске – Награђујемо најљепше фотографије настале на подручју Републике Српске, које приказују природне љепоте, пејзаже, село, град, занимљива мјеста, културно историјско насљеђе...

 

ЦИЉ КОНКУРСА

Промоција Републике Српске кроз фотографију.

 

ОСНОВНЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ

-На Фотоконкурсу могу учествовати физичка лицастаријаод 15година, из земље и иностранства, а учешће на конкурсу је бесплатно.

-На Фото конкурсу не могу учествовати запослени у ТОРС-у и МТТ РС, као ни чланови њихових породица (родитељи, супружници, дјеца).

-ТОРС и МТТ РС имају неограничено право на слободно коришћење фотографија у промотивне сврхе.

-Фотографије које на себии мају потпис аутора неће бити прихваћене. У том смислу, молимо вас да обиљежене фотографије на овај начин не шаљете.

-Фотографије које су продате другом лицу или коришћене у маркетиншке, хуманитарне или друге сврхе не могу бити дио конкурса.

-Организатор задржава право дисквалификације фотографија које не задовољавају задате критеријуме без претходног обавјештења учесника.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ФОТОГРАФИЈЕ

–Фотографије морају бити направљене искључиво на територији Републике Српске и морају одговарати теми конкурса.

-Аутори могу да конкуришу са црно-бјелим или колор фотографијама у дигиталном облику и то са максимално 4 фотографије.

-Фотографије немају ограничење по питању времена настанка.

-Мaксимална димензија дуже странефотографије морабити 1920 px, у 300 dpi, у JPEG формату, компресије 7-10, величина фотографиједо 2 mb.

 

ПРИПРЕМА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА 

-Фотографије морају бити изворне, без интервенција у виду монтаже илиг рафичке обраде, које мењају композицију и елементе. Није дозвољена обрада фотографија, осим основне дигиталне обраде, попут уобичајене корекцијебоје/контраста.

-Сви радови морају бити прописно обиљежени, тако што сваком раду аутор треба да дода своје име и презиме, назив фотографије, као и локацију фотографисања (напримјер: ПетарПетровић – Слапови – Крупа на Врбасу, Бања Лука).

 

 

ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА И ДОСТАВА ФОТОГРАФИЈА

-Рок за слање радова је од 23.10.2023. до 03.12.2023. године (до 23:59 сати).

-Радови се шаљу електронском поштом на адресу:fotografijomkrozsrpsku@gmail.com.

-У пољу садржаја електронске поште приликом слања фотографија ОБАВЕЗНО уписати:

• Име и презимеаутора,

• Мјесто и држава пребивалишта,

• Мejл адресу,

• Број телефона – није обавезно (за потребе обавјештавања добитника),

• Мјесто и годину настанка фотографије.

ИЗБОР ФОТОГРАФИЈА

-Стручни жири ће изабрати најљепше фотографије у периоду од 15 дана након завршетка фото конкурса, које ће бити изложене на друштвеним мрежама ТОРС-а, гдје ће и посјетиоци моћи да их погледају и гласају за своје фаворите. Аутори најљепших фотографија биће обавјештени путем e-mail адресе коју доставе приликом пријаве.

 

Стручни жири ће бити у саставу:

 

Драган Проле, MF AUFBiH, EFIAP/d2, Република Српска, БиХ, Предсједник жирија

Васја Доберлет, MF FZS, MFIAP, Словенија, Члан жирија 

Бранислав Бркић, MF FSS, MFIAP, Србија, Члан жирија

 

ГЛАВНЕ НАГРАДЕ

1. Награда –признање и туристички аранжман на територији Републике Српске по жељи добитника у износу од 1000,00 КМ

2. Награда - признање и туристички аранжман на територији Републике Српске по жељи добитника у износу од 700,00КМ

3. Награда - признање и туристички аранжман на територији Републике Српске по жељи добитника у износу од 500,00КМ

СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ

1. Награда публике – туристички аранжман на територији Републике Српске по жељи добитника у износу од 300,00 КМ

2. Најљепша фотографија из сваке од 63 општине и града Републике Српске – 63 x туристички ваучеру износу од по 100,00 КМ

АУТОРСКА ПРАВА

 

-Сваки учесник конкурса мора бити аутор фотографија које пријављује на конкурс.

-Организатор се обавезује да, у случају коришћења фотографија, видљиво означи аутора.

-Аутор се одриче надокнаде за репродуковање радова на сајту, публикацијама, каталозима, плакатима и другим електронским и штампаним материјалима ТОРС-а и МТТ РС, као и за репродуковање радова у другим медијима, уз јасну назнаку аутора фотографије.

-Радови достављени организатору ради учешћа на конкурсу„Фотографијом кроз Српску2023“ се не враћају. Аутори уступају своје фотографије на коришћење у промотивне сврхе ТОРС-у и МТТ РС и одричу се права на било какву финансијску или другу накнаду.

-Организатор не сноси одговорност за евентуално копирање, неовлашћено објављивање и слично приспјелих и објављених фотографија од стране других лица.

-Све пријављене фотографије не смију садржати никакво криминално дјело/активност, нити угрожавати грађанска права и законе. Такође, не смију се кршити ауторска права, правила, нити јавна својина или право на приватност било којег трећег лица. Забрањено је додавање лого-а, логотипа, “wатермарк“-а и сличних ознака на фотографијама.

-Организатор није одговоран за све нетачне или непотпуне информације од стране учесника или могућих техничких и софтверских проблема wеб програма-аплика ције конкурса, као ни за могуће проблеме у случају компјутерских вируса и других неовлашћених интервенција и осталих техничких проблема.

-Организатор може користити приспјеле радове у сврху промоције Републике Српске, без плаћања накнаде, задржавајући право прилагођавања, аранжирања, измјене или обраде фотографије (у смислу припреме за објаву) без додатног одобрења или сагласности аутора.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАГРАЂЕНИХ И ПРЕУЗИМАЊЕ НАГРАДА

-Организатор ће обавјестити награђеног учесника телефоном или мејлом који је доставио о начину и времену преузимања награде, односно пружити све остале информације од значаја за остваривање права на награду.

-Уколико награђени учесник прекрши правила конкурса, а нарочито ако се уздржи од достављања података од значаја за утврђивање идентитета приликом преузимања награде, Организатор неће извршити додјелу награде том лицу.

-Учесници су дужни да лично преузму награде. У случају да учесници нису у могућности да лично преузму награде, могуће је да је преузме особа која је овлашћена за то.

 

ПУБЛИЦИТЕТ 

-Уколико остваре право на награду, учесници су сагласни да се њихови подаци о личности (име и презиме и мјесто и држава пребивалишта) могу, одс тране Организатора, објавити и користити у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала, без плаћања било какве накнаде.

-Узимањем учешћа у Конкурсу, учесници прихватају правила Конкурса и исказују сагласност да Организатор има право на експлоатацију свих података послатих електронском поштом, без накнаде, без било каквих ограничења и без обавезе прибављања додатих сагласности.

 

ИЗМЈЕНА ПРАВИЛА

-Организатор задржава право на промјену било које од наведених правила Конкурса, без претходног обавјештавања корисника.

-Измјена правила мора бити јавно доступна у оквиру сајтаТОРС-а и МТТ РС.

 

ПРЕКИД КОНКУРСА

-Конкурс се може прекинути у случају више силе или непредвиђених околности о чему ће учесници бити обавјештени путем писменог обавјештења н асајту ТОРС-а и МТТ РС.

-ТОРС и МТТ РСнеодговарајузаевентуалнипрекидконкурса.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ

Сва питања везана за наградни фото-конкурс можете добити позивом на број: +387 51 229 720

Сваког радног дана од7:30до 15:30 или слањем мејла на:info@visitsrpska.org.

 

Линкови:

www.turizamrs.org

www.vladars.net