Контакт

Туристичка организација
 • Телефон 056 440-072
 • Адреса: Сребреничког одреда бб
  75430 Сребреница
 • Е-пошта: tours_srebrenica@yahoo.com
Општина Сребреница-централа
 • Телефон 056/445-500
 • Адреса: Сребреничког одреда бб
  75430 Сребреница
Аутобуска станица Сребреница
 • Телефон 056/440-800
 • Адреса: Маршала Тита бб
  75430 Сребреница
Полицијска станица
 • Телефон 056/445-400
 • Адреса: Маршала Тита бб.
  75430 Сребреница
Културни центар
 • Телефон 056/440-235
 • Адреса: Сребреничког одреда
  75430 Сребреница
Меморијални центар
 • Телефон 056/991-940
 • Адреса: Доњи Поточари
  75430 Сребреница
Туристичка организација
Општина Сребреница-централа
Аутобуска станица Сребреница
Полицијска станица
Културни центар
Меморијални центар