JU Srednjoškolski centar “Srebrenica”

Današnja JU Srednjoškolski centar “Srebrenica” u Srebrenici je nastao iz dugogodišnje tradicije Gimnazije koja je osnovana školske 1960/61. godine. Proteklih godina, uz gimnaziju je postojao i niz drugih škola, u okviru kojih su se obrazovali kadrovi u skladu sa potrebama privrede ovog kraja, kao što su ekonomska, elektrotehnička, hemijska, rudarska škola, medicinska, poljoprivredna itd.

Nakon rata, Škola je nastavila sa radom, obrazujući učenike u sljedećim strukama:

  • Gimnazija – opšti smjer
  • Zdravstvo – medicinski tehničar i fizioterapeutski tehničar
  • Hemija, nemetali i grafičarstvo – hemijski tehničar, tehničar u industriji nemetala
  • Trenutno, Škola broji 350 učenika i oko 50 zaposlenih. Školu pohađaju učenici svih nacionalnosti sa područja opštine Srebrenica i susjednih opština (Bratunac, Milići, Vlasenica, Ljubovija, Bajina Bašta i sl.).
  • Rezultat dugogodišnjeg rada je veliki broj svršenih studenata, koji su činili ili čine okosnicu razvoja privrede i društva ovog kraja.
ЈУ Средњошколски центар “Сребреница”