Džamija Crvena rijeka

Džamija Crvena rijeka ili Đozića džamija nalazi se u dijelu Srebrenice koji nosi naziv Crvena rijeka.

Džamija Crvena rijeka

Džamija Crvena rijeka ili Đozića džamija nalazi se u dijelu Srebrenice koji nosi naziv Crvena rijeka. Nije poznata tačna godina njene izgradnje, ali se zna da je imala minberu i da su se u njoj klanjali i džuma i bajram-namazi. Jedan od dokaza da je lokacija jedne od gradskih džamija u Srebrenici upravo mahala Crvena rijeka jeste i činjenica da se u popisu vakufa u Srebrenici spominje Vakuf džamije Crvena rijeka ili Šarene džamije.

Dakle, ta je džamija bila posebno ukrašena bojama, što ukazuje na njenu posebnost u odnosu na druge srebreničke džamije.  Kako se iz historijskih izvora spoznaje da je Srebrenica u svojoj višestoljetnoj historiji često paljena i razarana, njezinu sudbinu dijelile su i njezine džamije. Kako je mahala Crvena rijeka najstarije srebrenička mahala, sa dugom tradicijom imena zbog znamenitosti i karakterističnosti boje Crvene rijeke, u njoj je samo džamija dobila ime po svojim vakifima.

Poslednju obnovu džamije, kakva je bila prije rušenja 1995. godine, sa drvenom munarom, skromnih dimenzija 6 x 8 x 5 metara, izgradila je porodica Đozić. Nakon spomenutog rušenja od strane Vojske Republike Srpske 1995. godine, džamije je ponovo obnovljena od strane porodice Đozić, a svečano je otvorena u julu 2015. godine.

Џамија Црвена ријека