Čaršijska  džamija

Čaršijska  džamija je prva gradska džamija u Srebrenici. Nema tačnih podataka o godini izgradnje ove džamije. Određenije vrijeme izgradnje prve gradske srebreničke džamije nalazi se u Putopisu Evlije Čelebije.

Čaršijska  džamija

Čaršijska  džamija je prva gradska džamija u Srebrenici. Nema tačnih podataka o godini izgradnje ove džamije. Određenije vrijeme izgradnje prve gradske srebreničke džamije nalazi se u Putopisu Evlije Čelebije. Čelebi 1660. godine o džamijama u Srebrenici piše: “Glavna je Bajezid Velijina džamija. To je jednostavna bogomolja u starom stilu sa jednim minaretom, a pokrivena je ćeramitom.”

Dakle, prva gradska džamija u Srebrenici bila je carska džamija, izgrađena prije 1512. godine, jer je izgrađena za vrijeme vladavine Osmanskim carstvom Bajezida II, Bajezida Velije(1481-1512), kako ga naziva Evlija Čelebi. Prva srebrenička gradska džamija nije uspjela preživjeti sve nemire i ratna razaranja Srebrenice tokom proteklih stoljeća. Ono što se može utvrditi je da je lokacija prve gradske džamije tu gdje se danas nalazi Čaršijska džamija.

Poznato je da Čaršijsku džamiju obnovio, ili pak nanovo sagradio(nakon stradanja u austrijsko-osmanskim ratovima u 18. stoljeću)hadži Selman-aga Selmanagić 1836. godine. Džamija hadži Selman-age Selmanagića ili Čaršijska(kako se uobičajeno nazivala), izgrađena ili obnovljena 1836. godine, bila je sa drvenom munarom skromnih dimenzija, kao i ostale srebreničke džamije. Zbog dotrajalosti porušena je 1988. godine in a istoj lokacijhi sagrađena je nova džamija koju je 1995. godine porušila Vojska Republike Srpske.

Džamija je ponovo izgrađena u izmijenjenom obliku, s visokom munarom i tri šerefeta, a svečano je otvorena 16. jula 2011. godine.

Чаршијска  џамија