Bijela džamija

Bijela džamija ili Skender-begova džamija dobila je naziv po tome što se nalazi u dijelu grada koji je nekad ranije nosio naziv Skender-begova mahala.

Bijela džamija

Bijela džamija ili Skender-begova džamija dobila je naziv po tome što se nalazi u dijelu grada koji je nekad ranije nosio naziv Skender-begova mahala. Džamija se nalazi u podnožju brda Stari grad na kome se nalazi srednjovjekovni kameni grad tj. utvrđenje. Izgrađena je krajem 17. stoljeća. Na mjestu gdje se džamija danas nalazi u srednjem vijeku je bila dubrovačka srkva Svetog Nikole. U svom Putopisu iz 1660. godine Evlija Čelebi piše da je “Srebrenica tada bila razvijena kasaba od šest mahala sa šest džamija, jednom tekijom, tri mekteba, jednim hanom i jednim javnim kupatilom. Među te džamije nije ubrojana današnja Bijela džamija.

Godine 1686. u vrijeme Bečkog rata austrijska vojska je iz strateških razloga potisla Osmanlije iz kotline gornjeg toka rijeke Drine, pa i same Srebrenice. Građevine i ljude progutale su nesretne prilike te 1686. godine. U tom ratnom vihoru, pouzdano se zna, uništene su sve džamije o kojima govori Evlija Čelebi. Kad su se poslije navedenog krvavog pohoda povlačile vojne snage Austrije iz Srebrenice, u tom su vremenu iz Srebrenice otišli i malobrojni katolici, pa i fratri franjevačkog reda. Ovi nam podaci nedvosmisleno govore da je Bijela džamija izgrađena na ruševinama dubrovačke crkve Sv. Nikole nakon 1686. godine i nakon odlaska franjevaca iz Srebrenice s austrijskom vojskom. Crkvu više nije imao ko obnavljati niti je za njom više bilo potrebe, pošto više nije bilo katoličkih vjernika u Srebrenici, a muslimansko stanovništvo se uvećavalo i zbog priliva izbjeglica sa teritorija koje je od Osmanlija zauzimala Austrija.

Godine 1995. Bijela džamija je porušena do temelja nakon što su vojska i policija RS-a zauzeli Srebrenicu-zaštićenu zonu UN-a. Džamija je ponovo obnovljena 2002. godine nakon što je počeo povratak bošnjačkog stanovništva u Srebrenicu. Sredstva za obnovu Bijele džamije obezbijedili su donatori, kao i sami vjernici svojim dobrovoljnim prilozima.

Бијела џамија