O turističkoj organizaciji

Turistička organizacija Srebrenica je neprofitna  javna ustanova osnovana od strane Skupštine opštine Srebrenica 2005. godine.

Turstička organizacija Srebrenica

 

Turistička organizacija Srebrenica je neprofitna  javna ustanova osnovana od strane Skupštine opštine Srebrenica 2005. godine. Djeluje na području opštine Srebrenica, s ciljem stvaranja povoljnijih uslova za razvoj turizma.

Osnovna djelatnost Turističke organizacije je promocija i doprinos uspješnijem poslovanju privrede na lokalnom nivou.

Organ upravljanja Turističke organizacije je Upravni odbor koji broji tri člana, a organ  rukovođenja je direktor Turističke organizacije.

Zakonski okvir u kojem djeluje Turistička organizacija pored ostalih je Zakon o sistemu javnih službi (Sl. Gl. RS, br. 109/12), Zakon o turizmu („Sl. Gl. RS, broj 45/17.), Zakon o boravišnoj taksi (Sl. Gl.RS 78/11) i dr. pozitivnim propisima BiH i RS-a.

О туристичкој организацији