Hostel Srebrenica

Hostel Srebrenica nalazi se u sjevernom djelu grada, raspolaže sa 36 ležaja.

Hostel Srebrenica nalazi se u sjevernom djelu grada, raspolaže sa 36 ležaja, pogodan je za prihvat i boravak pojedinaca i organizovanih grupa, za koje organizuje i jednodnevne izlete.

GALERIJA FOTOGRAFIJA
Хостел Сребреница