Kao nekad prije

Ova manifestacija sadrži sportska takmičenja u fudbalu i košarci, zatim izložbu rukotvorina, suvenira i zdrave hrane, te koncert zabavne i narodne muzike.

Tip: kulturno-zabavna i sportska manifestacija

Pokrovitelj-organizator: Opština Srebrenica, Muzička grupa "Afera" i Turistička organizacija Srebrenica

Datum, vrijeme i mjesto: početak avgusta, Srebrenica

Tradicija: višegodišnja

Kulturno-zabavna i sportska manifestacija »Kao nekad prije VII«, održava se svake godine početkom avgusta. Ova manifestacija sadrži sportska takmičenja u fudbalu i košarci, zatim izložbu rukotvorina, suvenira i zdrave hrane, te koncert zabavne i narodne muzike.

Tokom nekoliko godina održavanja, ova manifestacija je već prerasla u tradiciju i postala je neizostavni dio kulturnih dešavanja u našem gradu.

Osnovni cilj manifestacije je slanje pozitivne poruke iz Srebrenice, te da okuplja veliki broj ljudi iz Srebrenice, kao i onih koji danas žive u dijaspori bez obzira na životnu dob ili vjersku pripadnost.