JU “Kulturni centar” Srebrenica

JU “Kulturni centar Srebrenica”

Današnja JU “Kulturni centar Srebrenica” u Srebrenici, kao takva registrovana je 17.11.2008. godine kod suda u Bijeljini, međutim njegov istorijat započinje 1960. godine, kada je osnovana njegova preteča, Narodni univerzitet “Zvonimir Šubić”, Srebrenica. Kao predmet poslovanja, Univerzitetu su tada određeni svi vidovi obrazovanja odraslih i organizovanje kulturnih priredbi. Imao je svrhu i zadatak da pruža pismenost, praktična znanja, opšte obrazovanje građana, te da im omogući da prema ličnim interesima, naklonostima i potrebama proširuju svoje obrazovanje iz pojedinih oblasti nauke, tehnike i kulture.  

Pod navedenim imenom egzistira do 1985. godine, kada je, sa izgradnjom novog objekta površine 3.500 m² (u kojem se i danas obavlja djelatnost), izvršena registracija “Centra za kulturu, informisanje i obrazovanje Srebrenica”, koji biva njegovim pravnim nasljednikom te nastavlja postojati kao najvažnija kulturna ustanova na području opštine. Kapaciteti objekta, koji je u tom period bio jedan od dva najsavremenija na području bivše Jugoslavije, pružaju mogućnost za nastavak rada već postojećeg Radio Srebrenica u okviru ove ustanove. Takođe, u okviru iste konstituiše se i Kulturno-umjetničko društvo “Vaso Jovanović”, sa svojim sekcijama: folklornom i dramskom. Objekat je još tada raspolagao galerijom, u kojoj su se realizovane razne izložbe, velikom salom sa 460 mjesta i rotacionom binom gdje su organizovane pozorišne predstave i sedmodnevne smotre folklora, malom salom sa kapacitetom od 89 mjesta koja se uglavnom koristila za organizovanje književnih večeri, promocija knjiga i sl, te opremljenim pratećim prostorijama za vježbe KUD-a, šminkernicama i frizerajem. Centar je imao i vlastitu produkciju srebreničkih novina sve do početka ratnih dejstava 1992. Godine. Nakon rata, 1996.godine uslijedila je registracija u JODP ”Dom kulure” Srebrenica, što je značilo nastavak postojanja sa promjenom statusa, a 2008. godine isti postaje JU “Kulturni centar Srebrenica”, koji za osnovnu djelatnost ima kulturu i obrazovanje.  

U skladu sa Statutom, javna ustanova danas ima sledeće odjele:

 • Odjel za kulturu;
 • Odjel za informisanje i obrazovanje;
 • Odjel za ugostiteljstvo i trgovinu;
 • Odjel za računovodstveno-administrativne poslove  

Unutar objekta smještene su brojne institucije i servisi za građane:

 • Narodna biblioteka sa zavičajnom zbirkom,
 • JP JS RTV Srebrenica,
 • KUD “Vaso Jovanović” iz Srebrenice,
 • Turistička organizacija Srebrenica,
 • kao i nevladine organizacije Biznis centar Srebrenica,
 • UG Sara,
 • Srebrenica 99,
 • Lovačko društvo Javor Srebrenica,
 • Avaz i političke partije SDA,SBBIH.

Mada su implementirane određene faze rekonstrukcije, obje sale su funkcionalne, galerija takođe (mada dislocirana u odnosu na prvobitni položaj), ipak su potrebna dodatna ulaganja kako bi se objektu vratio prijeratni sjaj. Međutim, sa sigurnošću se može reći da se kulturna ponuda grada realizuje najvećim dijelom unutar Kulturnog centra.

GALERIJA FOTOGRAFIJA
ЈУ “Културни центар” Сребреница