Stećci

Među spomenicima kulturne baštine u BiH posebno mjesto pripada kamenim nadgrobnim spomenicima iz srednjeg vijeka. Narod ih naziva Mramorovima.

Nekropole stećaka

 

Stećci su srednjovjekovni spomenici koji se u Bosni podižu i postavljaju na grob pokojnika, a razasuti su po bezbrojnim grobljima, po raznim brdskim i planinskim visovima, često usred planinskih pustoši. 

Osnovni oblici su im: ploča, sanduk i sljemenjak.

Stećci se podižu najviše između XIII i XVI vijeka. Ova vrsta spomenika obično se pripisuje pripadnicima jeretičke crkve bosanske (Bogumilima), ali su i pripadnici drugih vjerskih zajednica (katolici, pravoslavci) obilježavali svoje grobove ovom vrstom stećaka. Među najljepše stećke u BiH spada stećak Stjepana I Kotromanića u Donjoj Zgošći kod Kaknja a čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. 

Na prostoru opštine Srebrenica nalazi se  oko 50 lokaliteta sa ukupno 950-1000 stećaka.

Najznačajnije nekropole stećaka su: Potočari, Pećišta, Gostilj, Bostahovine, Staroglavice, Sućeska, Klisa, Srebrenica, Skenderovići, Kutuzero, Podravanje, Palež, Lubnice, Karačići, Urisići, Ljeskovik, Klotjevac, Đurđevac, Poljak, Trubari, Zgunja i dr.
 

GALERIJA FOTOGRAFIJA