Stari grad Srebrenik

Nalazi se na istočnom uzvišenju iznad Srebrenice. Podignut je u XIV vijeku. Grad je imao odrambenu funkciju rudarskog naselja. Dijeli se na Donji i Gornji grad. Ispod njega je nastala Srebrenica kao podgrađe. 

Kralj Sigmund je došao u Srebrenik 1409. g. Spominje se 1425. g. i 1444. g. Kao i 27.05.1448. g. kao castello a 1451. g. je bio u rukama despoda Đurđa. 

Gornji ili Stari grad se nalazi između Kvarca i Pribičevca. U vrijeme turske vladavine Gornji grad je obnovljen 1776. g. i sagrađen Donji (tvrđava Bedem) ispod kojeg se razvilo gradsko naselje Srebrenica. 

U Donjem gradu dominira arhitektura iz turskog doba. Zidine i kule su prilično očuvane, dok je Gornji grad (Stari grad) u ruševinama. Tragovi građanskog rata na prilazu ovim fortifikacijama umanjuju ukupan ambijent. Početkom XV vijeka Bosna je izgubila Srebrenicu kao najznačajniji rudnik u cijeloj Bosni. Ugarski kralj Žigmund je poklonio Srebrenicu despotu Stefanu Lazareviću 1411. g. i ona je u sastavu Srbije do pada pod Tursku. Iz Kušlata su se preselili Dubrovčani i povećali trgovinsku razmjenu, a Srebrenica postaje najznačajnije rudarsko mjesto na Balkanu poslije Novog Brda. U Srebrenici je od 1414. g. do 1459. g. radilo 66 zlatara, 44 krojača, 21 postrigača sukna. 

Uz Srebrenicu se razvijaju manja rudarska naselja: Sase, Pećište, Čagalj. U vrijeme Osmanlija Gornji grad je obnovljen i sagrađeni su bedemi Donjeg grada. Za Srebrenicu Evlija Čelebija piše da ju je podigao kralj Despot (Turci su tako nazivali kralja Vukašina). On opisuje srebreničku tvrđavu kao lijepu građevinu petouglog oblika, koja dominira okolinom. Tvrđava ima gradskog zapovjednika (dizdara), posadu od pedesetak vojnika i dovoljnu količinu minicije. Varoš ima šest mahala i šest džamija sa mihrabom. Glavna je Bajazid Velijina džamija. Tu je i jedna tekija, tri osnovne škole, jedan mali han, sedamdeset esnafskih dućana i jedan hamam. Za varoš piše da je osamljena, daleko od glavnog druma, pa zbog toga nema bezistan i velike građevine. Čelebija piše i o potoku koji teče iz rudnika srebra (srebrena voda) od koje narod dobija gušavost i unakazuje muškarce i žene. 

GALERIJA FOTOGRAFIJA
Стари град Сребреник