Katoličke crkve

Franjevački samostan i crkva sv. Marije u Srebrenici

Od crkve i samostana ostali su samo temelji, koji su slučajno otkriveni i konzervirani 1955. godine. Crkva Svete Marije sagrađena je 1985. godine na temeljima nekadašnjeg samostana.
Detaljnije