Šubin-Srednjovjekovni grad i nekropola

Ruševine omanjeg utvrđenja  stoje na oštrom kamenitom visu.

Šubin-Srednjovjekovni grad i nekropola

 

Ruševine omanjeg utvrđenja  stoje na oštrom kamenitom visu. Ispod grada nalazi se groblje sa nekoliko stećaka ,a postoji tradicija o crkvi.

Zna se da je grad imao i manje trgovačko-zanatsko  predgrađe i svoj upravni kotar.

U pisanim izvorima poznat je samo po turskom defteru iz 1468/69.