Kličevac-grad

Duboko u kanjonu rijeke Zelenog Jadra, na kraškoj stijeni koju obavija rijeka, nalaze se ruševine tvrđave -

Kličevac-grad

 

Duboko u kanjonu rijeke Zelenog Jadra, na kraškoj stijeni koju obavija rijeka, nalaze se ruševine tvrđave s četverokutnim kulama, koja je sredinom 15. st. imala i svoj upravni kotar, koji se zvao Trebotići. U pisanim izvorima spomenut je samo u turskim Srednjovjekovni defterima  iz 1468/69 i 1485.god.

Glavna utvrda ili Gornji grad smješten je na najvišoj koti brežuljka. Udaljenost između prve kule i glavnog utvrđenja jeste oko 130 metara, a međusobno su povezane bedemom čiji su ostaci vidljivi. 

Za svaki stari grad u Bosni i Hercegovini vežu se različite legende, pa tako i za Kličevac. Usmena predaja za ovaj grad kaže da je bio teško osvojiv. Prepredali su stari stoljećima da su, kada je osvojen grad (vjerovatno se misli na osmansko osvajanje), otvoreni i hambari sa žitom. Žito se prosulo niz padine grada, a rijeci Jadar je nekoliko dana trebalo da odnese svo žito. Druga je legenda o načinu na koji se gradio grad. Legenda kaže da je gradnja u početku tekla sporo zbog nepristupačnosti terena i da je vrlo teško bilo dostaviti kamen iz Jadra. Zbog toga su naložene velike vatre na kojima se grijao kamen i onda se s ruke na ruku brže prebacivao na potrebno mjesto.

GALERIJA FOTOGRAFIJA
Кличевац-град