News

03 November, 2023.

Snimanje turističkih lokacija u cilju izrade promotivnih spotova

U okviru IPA II programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine finansiranog sredstvima EU, na području naše opštine trenutno se snimaju turističke lokacije u cilju izrade promotivnih spotova, koji će se koristiti u promotivne svrhe turističkih potencijala naše opštine.