Kontakt

Turistička organizacija
 • Phone 056 440-072
 • Address: Srebreničkog odreda bb
  75430 Srebrenica
 • E-mail: tours_srebrenica@yahoo.com
Opština Srebrenica-centrala
 • Phone 056/445-500
 • Address: Srebreničkog odreda bb
  75430 Srebrenica
Autobuska stanica Srebrenica
 • Phone 056/440-800
 • Address: Maršala Tita bb
  75430 Srebrenica
Policijska stanica
 • Phone 056/445-400
 • Address: Maršala Tita bb.
  75430 Srebrenica
Kulturni centar
 • Phone 056/440-235
 • Address: Srebreničkog odreda
  75430 Srebrenica
Memorijalni centar
 • Phone 056/991-940
 • Address: Donji Potočari
  75430 Srebrenica
Turistička organizacija
Opština Srebrenica-centrala
Autobuska stanica Srebrenica
Policijska stanica
Kulturni centar
Memorijalni centar