Srednjovjekovni gradovi i utvrđenja

Kratki opis. Kratki opis. Kratki opis. Kratki opis. Kratki opis. Kratki opis. Kratki opis. Kratki opis. Kratki opis. Kratki opis.

Kategorija Datum

Stari grad Srebrenik

Stari grad Srebrenik

 

Stari grad Srebrenik je jedan od najsačuvanijih i najbolje lociranih starih gradova iz okoline Srebrenice.

Smješten je neposredno na istočnom uzvišenju iznad Srebrenice. Potiče iz XII stoljeća, a arheološka istraživanja su pokazala da je više puta rušen i građen. Zadnji put grad je obnovljen po dolasku turske uprave za potrebe vojske i logistike.

U 2006. godini stari grad Srebrenik je proglašen za nacionalni spomenik prve kategorije.

More details

Klotjevac - Srednjovjekovni grad

Klotjevac - Srednjovjekovni grad

 

Smješten na strmoj stijeni iznad Drine. Pošto je većina srednjovjekovnih bosanskih gradova građena na uzvišenjima pa tako i ovaj grad imao je odbrambeni karakter. Imao je dobru preglednost tog dijela kanjona Drine.

Činjenica da se samo  7 km nizvodno nalazi još jedna srednjovjekovna utvrda- srednjovjekovni grad Đurđevac, pokazuje istorijsku važnost ovog kraja.

Nekropole stećaka „razasute" u tom području opštine Srebrenica a koje gravitiraju u okolini Klotjevačkog grada kao što su: Mramorje kod sela Ljeskovik, Zaelisije, Urisići, Lubničko brdo i druga pokazuju kontinuitet življenja odavnina na ovim prostorima.

More details

Kličevac-grad

Kličevac-grad

 

Duboko u kanjonu rijeke Zelenog Jadra, na kraškoj stijeni koju obavija rijeka, nalaze se ruševine tvrđave s četverokutnim kulama, koja je sredinom 15. st. imala i svoj upravni kotar, koji se zvao Trebotići. U pisanim izvorima spomenut je samo u turskim Srednjovjekovni defterima  iz 1468/69 i 1485.god.

Glavna utvrda ili Gornji grad smješten je na najvišoj koti brežuljka. Udaljenost između prve kule i glavnog utvrđenja jeste oko 130 metara, a međusobno su povezane bedemom čiji su ostaci vidljivi. 

Za svaki stari grad u Bosni i Hercegovini vežu se različite legende, pa tako i za Kličevac. Usmena predaja za ovaj grad kaže da je bio teško osvojiv. Prepredali su stari stoljećima da su, kada je osvojen grad (vjerovatno se misli na osmansko osvajanje), otvoreni i hambari sa žitom. Žito se prosulo niz padine grada, a rijeci Jadar je nekoliko dana trebalo da odnese svo žito. Druga je legenda o načinu na koji se gradio grad. Legenda kaže da je gradnja u početku tekla sporo zbog nepristupačnosti terena i da je vrlo teško bilo dostaviti kamen iz Jadra. Zbog toga su naložene velike vatre na kojima se grijao kamen i onda se s ruke na ruku brže prebacivao na potrebno mjesto.

More details

Đurđevac-Srednjovjekovni grad

Đurđevac-Srednjovjekovni grad

 

Na istaknutom visu  iznad lijeve obale Drine vidljivi ostaci kvadratne kule i dvorišta (30,5×7 m), mjestimično visoki  do 3 m, na padinama prema Drini ima ostataka i vanjskog bedema (dužine oko 25 m),u izvorima se spominje 1444. zajedno sa predgrađem.

More details

 Šubin-Srednjovjekovni grad i nekropola

Šubin-Srednjovjekovni grad i nekropola

 

Ruševine omanjeg utvrđenja  stoje na oštrom kamenitom visu. Ispod grada nalazi se groblje sa nekoliko stećaka ,a postoji tradicija o crkvi.

Zna se da je grad imao i manje trgovačko-zanatsko  predgrađe i svoj upravni kotar.

U pisanim izvorima poznat je samo po turskom defteru iz 1468/69.

More details