Šta vidjeti

Srednjovjekovni gradovi i utvrđenja

Na području opštine Srebrenice nalaze se ostaci pet srednjovjekovnih gradova ili “gradina” kako ih narod još naziva. To su: Srebrenik, Đurđevac, Kličevac , Klotjevac i Šubin
More details

Religious buildings

More details

Nacionalni park “Drina”

Nacionalni park „Drina“ posjeduje izuzetne prirodne vrijednosti. Osnovne vrijednosti su staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, prije svega Pančićeve omorike te klisurasto- kanjonska dolina rijeke Drine i njenih pritoka.
More details

Jezero Perućac

Perućačko jezero je vještačko jezero na području opštine Bajina Bašta i Srebrenica. Jezero je nastalo pregrađivanjem toka reke Drine, za potrebe hidroelektrane „Bajina Bašta“.
More details

Arheološki muzej „Rimski municipium" Skelani

Javna ustanova Arheološki muzej „Rimski municipium“ Skelani, osnovana je Odlukom Vlade Republike Srpske 04.03.2010. godine, kao centralna muzejska ustanova za upravljanje zaštićenim područjem arheološkog kompleksa Skelani.
More details

Stećci

Među spomenicima kulturne baštine u BiH posebno mjesto pripada kamenim nadgrobnim spomenicima iz srednjeg vijeka. Narod ih naziva Mramorovima.
More details

Kuće Osaćanke

Stara oblast Osat nalazi se u istočnom dijelu Republike Srpske i prostire se od Višegrada pa sa lijeve strane rijeke Drine sve do Srebrenice.
More details